Problemer med å lese eller bestille?

Da må du prøve en annen nettleser.

 - De kan ta fra deg alt, unntatt kunnskapene dine …

BYGGFAGLIG LITTERATUR OG PROGRAMVARE

OPPDATERTE BYGGFAGBØKER OG PROGRAMVARE TIL FAGSKOLER, INGENIØRHØGSKOLER, MESTERBREVUTDANNING SAMT ANSVARLIGE FORETAK. EN NYKOMMER I 2022 ER ANLEGGSBOKA FOR VG2.

Sentralt godkjente foretak bruker våre bøker for å holde seg oppdaterte. Private, arkitekter, BIM-teknikere, byggmestere, jurister og saksbehandler er også kunder. Vi får jevnlig tilsendt informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet, Regjeringen og næringslivet. Oppdateringer legges suksessivt inn i våre bøker så nyutgivelser er á jour per dato.

Små og store tiltak omfattes stort sett av de samme lover og regler som gjelder for nye tiltak og for rehabilitering.

 

Det du omsøker skal bygges og dagens byggeprosess er nå en digitalisert bransje.

Anleggsvirksomhet med
VA, veger og baner er en stor bransje som vi har tilrettelagte tilbud til.

Byggesaken innførte geomatikk som begrep på fagskolene. Du kommer neppe utenom Geomatikkboka hvis du
skal studere faget...

 

Bjørvika-hjs.png

Byggesaksboka

Veg_og_bane-hjs.png

Anleggsboka

VINTERBYGGING.png

Byggeprosessboka

Geomatikk-hjs-2.png

Geomatikkboka

Geoteknikk er et viktig fagområde for å forbygge
ras og skader. Vi gir deg en innføring.

Konstruksjoner skal beregnes og bygges etter gitte forut-setninger og bruk som vist i Konstruksjonsboka.

 

Informasjonskapsler.png
Ras_i_Sørum.png
Konstruksjoner.png

Byggesaken AS arbeider kontinuerlig for å fremme byggkvalitet, som er definert nedenfor.
 

Byggkvalitet er evnen til å tilfredsstille samfunnets gitte krav til riktig byggevirksomhet, byggeskikk, bærekraft samt brukernes behov og forventninger til funksjon og miljø gjennom et byggverks levetid.

 

Geoteknikkboka

Konstruksjonsboka

Les mer om GDPR.

Byggesaken AS - Logo.jpg
BYGGESAKEN NO.png
eByggesaken - Logo.jpg