top of page

Problemer med å lese eller bestille?

Da må du prøve en annen nettleser.

Er du på jakt etter
et spesielt
domene?

Vi er i "feriemodus" i juli, og det er redusert sommer-bemanning frem til august.

BYGGFAGLIG  LITTERATUR  OG  PROGRAMVARE

OPPDATERTE FAGBØKER TIL BYGG- OG ANLEGGSSTUDENTER. PROGRAMVARE TIL FAGSKOLER, INGENIØRHØGSKOLER OG MESTERBREVUTDANNING. BØKENE BRUKES OGSÅ AV FLERE ANSVARLIGE FORETAK. 


Sentralt godkjente foretak bruker våre bøker for å holde seg oppdaterte. Private, arkitekter, BIM-teknikere, byggmestere, jurister og saksbehandler er også kunder. Vi får jevnlig tilsendt informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet, Regjeringen og næringslivet. Oppdateringer legges suksessivt inn i våre bøker så nyutgivelser er
á jour per dato.

 - De kan ta fra deg alt, unntatt kunnskapene dine …

Små og store tiltak omfattes stort sett av de samme lover og regler som gjelder for nye tiltak og for rehabilitering.

 

Det du omsøker skal bygges, og dagens byggeprosess er nå
en digitalisert bransje.

Bjørvika-hjs.png

BYGGESAKSBOKA

Anleggsvirksomhet med
VA, veger og baner er en stor bransje og som vi har tilrettelagte lærebøker til.

Byggesaken innførte geomatikk som begrep
på fagskolene.
Du kommer neppe utenom Geomatikkboka hvis du
skal studere faget ...

 

Veg_og_bane-hjs.png

ANLEGGSBOKA

Geoteknikk er et viktig fagområde for å forbygge
ras og skader. Vi gir deg en innføring.

Konstruksjoner skal beregnes og bygges etter gitte forut-setninger og bruk, som vist i Konstruksjonsboka.

 

Ras_i_Sørum.png

GEOTEKNIKKBOKA

VINTERBYGGING.png

BYGGEPROSESSBOKA

Geomatikk-hjs-2.png

GEOMATIKKBOKA

Konstruksjoner.png

KONSTRUKSJONSBOKA

Informasjonskapsler.png

Les mer om GDPR.

Byggesaken AS arbeider kontinuerlig for å fremme byggkvalitet, og som vi har definert nedenfor.
 

Byggkvalitet er evnen til å tilfredsstille samfunnets gitte krav til riktig byggevirksomhet, byggeskikk, bærekraft samt brukernes behov og forventninger til funksjon og miljø
gjennom et tiltaks levetid.

 

Byggesaken AS - Logo.jpg
BYGGESAKEN NO.png
eByggesaken - Logo.jpg
bottom of page