Problemer med å lese eller bestille?

Da må du prøve en annen nettleser.

 - De kan ta fra deg alt, unntatt kunnskapene dine …

Januar 2021.

Det ble vedtatt en ny midlertidig ordning for rett til dagpenger i kombinasjon med utdanning ut 2020.

Les derfor om midlertidige ordninger vedr. økonomisk støtte dersom du har blitt permittert pga. koronasituasjonen. Klikk lenken til Nav, og les mer.

I forslaget til statsbudsjettet for 2021 legges det nå opp til at ordningen forlenges frem til 1. juli 2021.

BYGGFAGLIG LITTERATUR OG PROGRAMVARE

OPPDATERTE BYGGFAGBØKER OG PROGRAMVARE TIL FAGSKOLER, INGENIØRHØGSKOLER, MESTERBREVUTDANNING OG ANSVARLIGE FORETAK

Sentralt godkjente foretak bruker våre bøker for å holde seg oppdatert på lov- og regelverk.
Privatpersoner, arkitekter, BIM-teknikere, byggmestere, jurister og saksbehandler er også kunder.
Vi får jevnlig tilsendt informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet, Regjeringen og næringslivet.
Oppdateringer legges suksessivt inn i våre bøker så nyutgivelser er á jour per dato.

Små og store tiltak omfattes av de samme lover og regler som gjelder for nye tiltak og for rehabilitering. 

Anleggsvirksomhet med VA, veger og baner er en stor bransje som vi har tilrettelagte tilbud til.

Byggesaken innførte geomatikk som begrep på fagskolene. Du kommer neppe utenom Geomatikkboka hvis du
skal studere faget...

 

Geoteknikk er et viktig fagområde for å forbygge
ras og skader. Vi gir deg en innføring.

Konstruksjoner skal beregnes og bygges etter gitte forutseninger og bruk som beskrevet i Konstruksjonsboka.

 

Informasjonskapsler.png

Les mer om GDPR.

VINTERBYGGING.png
Bjørvika-hjs.png
Veg_og_bane-hjs.png
Ras_i_Sørum.png
Konstruksjoner.png

Byggesaken AS arbeider kontinuerlig for å fremme byggkvalitet, som er definer nedenfor.
 

Byggkvalitet er evnen til å tilfredsstille samfunnets gitte krav til riktig byggevirksomhet, byggeskikk, brukernes behov og forventninger til funksjon og miljø gjennom et byggverks levetid.

 

Byggesaken AS - Logo.jpg
BYGGESAKEN NO.png
eByggesaken - Logo.jpg