Problemer med å lese eller bestille?

Da må du prøve en annen nettleser.

 - De kan ta fra deg alt, unntatt kunnskapene dine …

Juli 2020.

Det er vedtatt en ny midlertidig ordning for rett til dagpenger i kombinasjon med utdanning ut året.

Les derfor om midlertidige ordninger vedr. økonomisk støtte dersom du har blitt permittert pga. koronasituasjonen. Klikk lenken til Nav, og les mer.

BYGGFAGLIG LITTERATUR OG PROGRAMVARE

OPPDATERTE BYGGFAGBØKER OG PROGRAMVARE TIL FAGSKOLER, INGENIØRHØGSKOLER, MESTERBREVUTDANNING OG ANSVARLIGE FORETAK

Sentralt godkjente foretak bruker våre bøker for å holde seg oppdatert på lov- og regelverk.
Privatpersoner, arkitekter, BIM-teknikere, byggmestere, jurister og saksbehandler er også kunder.
Vi får jevnlig tilsendt informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet, Regjeringen og næringslivet.
Oppdateringer legges suksessivt inn i våre bøker så nyutgivelser er á jour per dato.

Små og store tiltak omfattes av de samme lover og regler som gjelder for nye tiltak og for rehabilitering. 

Anleggsvirksomhet med VA, veger og baner er en stor bransje som vi har tilrettelagte tilbud til.

Byggesaken innførte geomatikk som begrep på fagskolene. Du kommer neppe utenom Geomatikkboka hvis du
skal studere faget...

 

Geoteknikk er et viktig fagområde for å forbygge
ras og skader. Vi gir deg en innføring.

Konstruksjoner skal beregnes og bygges etter gitte forutseninger og bruk som beskrevet i Konstruksjonsboka.

 

Les mer om GDPR.