BYGGFAGLIG LITTERATUR OG PROGRAMVARE

OPPDATERTE BYGGFAGBØKER OG PROGRAMVARE TIL FAGSKOLER, INGENIØRHØGSKOLER, MESTERBREVUTDANNING OG ANSVARLIGE FORETAK

Sentralt godkjente foretak bruker våre bøker for å holde seg oppdatert på lov- og regelverk.
Privatpersoner, arkitekter, BIM-teknikere, byggmestere, jurister og saksbehandler er også kunder.
Vi får jevnlig tilsendt informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet, Regjeringen og næringslivet.
Oppdateringer legges suksessivt inn i våre bøker så nyutgivelser er á jour per dato.

Små og store tiltak omfattes av de samme lover og regler som gjelder for nye tiltak og for rehabilitering. 

Anleggsvirksomhet med VA, veger og baner er en stor bransje som vi har tilrettelagte tilbud til.

Byggesaken innførte geomatikk som begrep på fagskolene. Du kommer neppe utenom Geomatikkboka hvis du
skal studere faget...

 

Geoteknikk er et viktig fagområde for å forbygge ras og skader. Vi gir deg en innføring.

Konstruksjoner skal beregnes og bygges etter gitte forutseninger og bruk som beskrevet i Konstruksjonsboka.

 

Les mer om GDPR.