NYHET 2021
Vi utfører nå design og tillaging av obligatoriske og lovpålagte
sikkerhetsskilt og planer for byggebransjen.
Bruksområder er relatert til HMS, drift av bygninger og spesielle oppslag.
Alt leveres etter kundenes kravspesifikasjoner samt pålegg etter lov- og regelverk.
Designproduktene leveres som en plakat med en pulverlakkert metallramme, og med  frontbeskyttelse og monteringshull for permanent oppslag på en innvendig
vegg eller tavle.
Eventuelle oppdateringer senere gjøres enkelt av brukerne ved kun å bytte innholdet i skiltet/plakaten/planen.                                
                                          Fra A4  A3 til  A2
 
Enkle og mer kompliserte planer tilpasses kundens behov.

ORIENTERINGSPLAN

Orienteringsplaner (O-plan), som eksemplene viser, er til bruk for å kunne lokalisere og komme til branntekniske installasjoner og brannalarmer raskt.

Det er flere føringer og forhold for utførelsen som legges inn på planen i hht. TEK10.

Plassering i bygget (her står du) legges inn på planen, som da settes opp der den er vist.

Interessert? Be om tilbud i dialogvinduet på bestillingssiden her.