NYHET 2021
Vi utfører nå design og tillaging av obligatoriske og lovpålagte
sikkerhetsskilt og sikkerhetsplaner for plassering i bygninger.

Bruksområder er relatert til SJA, drift av bygninger og spesielle oppslag.
Alt leveres etter kundenes kravspesifikasjoner samt pålegg etter lov- og regelverk og i hht. NS 3926-1:2017.
Designproduktene leveres som en plakat som er laminert eller i en pulverlakkert metallramme, og med  frontbeskyttelse og monteringshull for permanent oppslag på en innvendig vegg eller tavle.
Eventuelle oppdateringer av oppslag i en ramme senere gjøres enkelt av brukerne ved kun å bytte innholdet i skiltet/plakaten/planen.   
                            
                                        Fra A4  til A3 til  A2
 
Enkle eller mer kompliserte planer tilpasses etter behov.

ORIENTERINGSPLAN

Orienteringsplaner (O-plan), som eksemplene viser, er til bruk for å kunne lokalisere og komme til branntekniske installasjoner og brannalarmer raskt.

Det er flere føringer og forhold for utførelsen som legges inn på planen i hht. TEK10.

Plassering i bygget (her står du) legges inn på planen, som da settes opp der den er vist.

Planene skal kun vise symboler for manuelle detektorer, meldere og brannsentral. 

RØMNINGSSPLAN

Dette er tegninger som alle i et bygg skal kjenne til. Planene viser hvor en skal gå samt nødutganger ved en brann. Hvor slukkeutstyr er skal også vises.

Eier av en bygning er ansvarlig for at brukere av bygget er kjent med rømningsplaner.

Interessert? Be om tilbud i dialogvinduet på bestillingssiden her.