top of page

Her kommer det litt faglig stoff for studenter og aktører i BA-bransjen.

Byggesaken as får fortløpende tilsendt informasjon og som videre legges
ut her i en kortversjon og med link til originalt stoff slik at en kan gå i dybden.                         Klikk og les ...

Det skjer mye spennende og vi vil fokusere på nyheter fra Lovdata, Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen. Innkommet stoff fra tekniske fagblader og aktuelle foretak kan også bli referert her.

Logo-Lovdata.png
Logo-DiBK.png
Logo-Vegvesenet.png
Logo-Regjeringen.png
Logo-NVE.png
Logo-Arbeidstilsynet.png
Logo-Miljødir.png
Logo-Kartverket.png
Logo-NGU.png
Logo-TU.png

Klikk bilder/ikoner og gå til nettsidene.

Nyhetsarkiv

Du kan søke opp nyheter samt medlde deg på nyhetsbrev om plan- og byggesaker.

Logo-DiBK.png
Byggesaksdagene.png
Byggesaksdagene

Byggesaksdagene er en årlige konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene og andre interesserte.

Nyheter og pressemeldinger

Du kan søke opp nyheter samt melde deg på nyhetsbrev om plan, bygg og eiendom.

Logo-Regjeringen.png
Nyheter

Du kan søke opp nyheter om eiendom, kart, data, kunnskap, geodataarbeid, posisjonstjenester, kommunereformen og om kartverket. Du kan også melde deg på nyhetsbrev.

Logo-Kartverket.png
bottom of page