top of page
Vår historie gjennom mer enn        år.
nr3.gif
Nr-0.gif

Det hele startet i 1987, med et pilottilbud om dataprogrammer for byggebransjen og skoleverket.
På det meste var det 75 skoler i Norge som brukte byggfaglig programvare fra BYGGDATA AS og
som vi var medeiere i og var med på å utvikle og distribuerte.


I tillegg utviklet vi dataprogrammer for geomatikk/landmåling. Programmene ble spredt over hele verden, da tidligere studenter tok de med seg ut på Norad-prosjekter o.l.

 

I dag er virksomheten i Byggesaken AS konsentrert om tidsaktuelle fagbøker for byggebransjen samt undervisningsopplegg for fagskoler, ingeniørhøgskoler, universiteter og ulike byggfaglige kurs.


Samtlige skoler med bygg- og/eller anleggslinjer i Norge har brukt eller bruker bøker fra oss i dag.


Har du lyst til å utgi bøker hos oss er du velkommen. Vi hjelper deg i gang med en bokmal, stipendsøknad og utgivelse.

Vår bedrift:

Byggesaken AS - Logo.jpg

Org.nr. 999545335

Vår nettside:

Byggesaken.no - Logo.jpg

Neste prosjekt:

eByggesaken - Logo.jpg

Bank kto: 1503 31 71592

Vipps nr: 84468

Postadresse: Sigurd Weisæths vei 15 0981 Oslo

Tlf. 926 95 200

bottom of page