Vår historie gjennom mer enn        år.

Det hele startet i 1987, med et pilottilbud om dataprogrammer for byggebransjen og skoleverket.
På det meste var det 75 skoler i Norge som brukte byggfaglig programvare fra BYGGDATA AS og som vi var medeiere i og var med på å utvikle og distribuerte.


I tillegg utviklet vi dataprogrammer for geomatikk/landmåling. Programmene ble spredt over hele verden, da tidligere studenter tok de med seg ut på Norad-prosjekter o.l.

 

I dag er virksomheten i Byggesaken AS konsentrert om tidsaktuelle fagbøker for byggebransjen samt undervisningsopplegg for fagskoler, ingeniørhøgskoler, universiteter og ulike byggfaglige kurs.


Samtlige skoler med bygg- og/eller anleggslinjer i Norge har brukt eller bruker bøker fra oss i dag.


Har du lyst til å utgi bøker hos oss er du velkommen? Vi hjelper deg i gang …

Vår bedrift:

Vår nettside:

Neste prosjekt: