Bøker fra Byggesaken as

Våre bøker er alltid oppdaterte ved utgivelsen og vi sender kun ut siste opptrykk. Bøkene får fortløpende tilført nyheter eller at noe stoff fjernes hvis det ikke lenger er aktuelt.

 

Nyheter og endringer i lov- og regelverk samt nye metoder og utstyr er temaer som gir flest oppdateringer. Dette betyr at en bok som anskaffes før sommeren kan stedvis være litt ulik en bok som lanseres i august. Sidene er ellers like. Endringer i bøkene varsles ikke.

 

QR-koder er vist der det henvises til ekstern stoff som leserne må/bør se mer på.

Er du ny faglærer? Sjekk med avdelingslederen din vedr. boklister og våre bøker.

DEL 1- LOVER OG REGLER. GRUNN- OG FJELLARBEIDER

DEL 2-VEGER, BANER OG VA-ANLEGG GRØNTANLEGG, DEKKER OG BESKRIVELSER

Målgruppe: Bygg- og anleggslinjer på fagskoler samt grunnkurs på ingeniørhøgskoler.

Anleggsboka del 1 og 2 er én lærebok i to deler for bl.a. studier i anleggsrelaterte fag. Boka dekker fagområde anleggsteknikk ved teknisk fagskoler og ved grunnkurs på ingeniørhøgskoler.

Anleggsboka inneholder forklaringer og oppgaver som gjør leseren kjent både med geologiske, geotekniske og anleggstekniske problemstillinger og løsninger.

Anleggsboka kan leses som selvstudium.
Anleggsboka bygger på Geoteknikkboka.

Bøkene selges kun samlet f.o.m.  2021.

Pris: Kr. 760,-

OBS! Ny Håndbok N100 er ute. Se Bilag-Oppdater.

FOR STUDENTER OG ANSVARLIG SØKER

 

Byggesaksboka leveres i to utgaver kun frem til sommeren 2021. F.o.m. skolestart 2021 er det kun søker-utgaven som tilbys, og som er oppdatert sommeren 2021.

Dette er store lærebøker og oppslagsverk både for studenter og ansvarlige søkere samt hele byggebransjen.


Bøkene behandler mange forhold for byggesaken frem til innlevert søknad om tillatelse til et byggetiltak. Utgaven for ansvarlig søker er noe mer fyldig og har bl.a. med flere temaer vedr. reguleringsplaner.


Byggesaksbøkene er alltid oppdatert og er kanskje Norges mest tidsaktuelle og fyldigste bokverk i sitt slag. For eksempel er de nye byggesaksblankettene fra DiBK som kommer i oktober 2020 allerede på plass.

 

Gamle bøker følger gammelt lov- og regelverk som du skal styre unna slik at du unngår problemer.


Nytt lov- og regelverk i plan- og bygningsloven og SAK 10 er behandlet fyldig, mens TEK17 er kommentert. En slipper da å bla i flere, adskilte lover og regler for å studere byggesaken.


Rehabilitering o.l. er også aktuelle temaer i bøkene.


Byggesaken er ikke bare om bygninger. Planer, veger, avkjørsler, vann- og avløp samt geoteknikk er også sentrale temaer.


Søk på Byggesaksboka på Internett, og du vil se av alle tilslagene at bedre gratisreklame er det ikke mulig å få ...

Priser, utgave for: Studenter Kr. 690,- og Søker Kr. 760,-

                OBA!  O

INNFØRING I GEOTEKNISKE ARBEIDSOMRÅDER


Geoteknikkboka er en grunnleggende lærebok for studenter og aktører i bygg- og anleggsbransjen.
 

Geoteknikkboka er også en arbeidsbok. Noen av oppgavene i boka er vanligvis obligatoriske i studie-sammenheng og skal som regel innleveres for kontroll hos en faglærer.
 

Geoteknikkboka gir faglig kunnskap og innsikt som gjør at en kan vurdere om byggeforhold krever geotekniske utredninger før en skal bygge.
 

Boka utgis i farger og med solide permer for lengre levetid. En skjemasamling er satt inn i boka til videre bruk.

Boka blir "brukt opp" pga. arbeid med oppgaver.

Det går snart ikke en uke uten at du leser om ras, skred og problemer med grunnen. Boka vil gi deg forståelse for årsaken til slike forhold opptrer.

Pris: Kr. 760,-

INNFØRING I GEOMATIKK FOR BYGG OG ANLEGG

Geomatikkboka er en stor lærebok for studenter og aktører i geomatikkbransjen.
 

Geomatikkboka er også en arbeidsbok. Noen av oppgavene er vanligvis obligatoriske i studiesammenheng og skal som regel innleveres
for kontroll hos en faglærer.
 

Geomatikkboka utgis i farger og med solide permer for lengre levetid. Det medfølger en tynn plastskive med 400g (gonimeter/ transportør, og som er nødvendig for geomatikkstudier og kontroll).

En skjemasamling er satt inn.

 

GeoXl er programmerte Excel-ark for bl.a.
koordinatregning (se om minnepinne).

Bokpris: Kr 830,-

INNFØRING I PROSJEKTERING AV STÅL- OG TREKONSTRUKSJONER
 

Dette er en lærebok for studenter ved fagskoler og ingeniørhøgskoler. Byggmestre, arkitekter og konstruktører har også nytte av boka.

 

Konstruksjonsboka gir innføring i manuell dimensjonering etter Eurokoden 1, 3 og 5 som nå skal brukes for laster, stål- og trekonstruksjoner.

 

Boka krever forkunnskaper i konstruksjonsberegninger (grunnleggende "mekanikk" for byggfag).
 

Boka er gjennomillustrert og har eksempler og oppgaver.

 

En utgave på engelsk kommer senere.

Pris: Kr. 550,-

Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards  entreprisekontrakter og kontrakter med forbruker

 

Dette er en bok for ikke-jurister som tar sikte på å gi brukerne av kontraktene i Norsk Standard nødvendig basiskunnskap.

Boken er skrevet av advokat Helge A. Tryti og inneholder en oversikt og omtale av de mest relevante juridiske standarder.

Den er videre ment til å være prosjektlederens verktøy for å unngå unødvendige tap eller kostander.

 

Målgruppen omfatter hele BA-bransjen som bl.a. rådgivere, byggherrer, entreprenører, konsulenter, off. myndigheter og sluttbrukere.

Boken vil bl.a. hjelpe entreprenørene med å hindre at krav om pristillegg blir nektet betalt fordi det ikke er sendt riktige varsler eller at det er varslet for seint.

Hver kontrakt som er vist omtales med sentrale forhold og som gir nødvendig kunnskap slik et en kan håndtere kontraktene på en forsvarlig måte.

 

Pris: Kr. 435,-

 

   

NY BOK FOR SKOLEÅRET

2021/2022

 

Byggeprosessboka er etterfølgeren til Byggesaksboka.

Byggeprosessen omfatter et meget stort fagområde, og som er et av de viktigste i Norge. Boka gir en solid innføring i bygningsproduksjon og målgruppen er studenter som skal starte som formenn og byggeledere etter endte studier.

Faglærere er også innfor mål-gruppen, da boka gir tips til stoff for en skoleklasse, og som da er av nyere dato.


Byggeprosessboka er oppdatert
per 2021
.

Dette er svært viktig, da det har skjedd mye innen fagområdet de to-tre siste årene, og nyheter er da med.

Spesielt innen digital byggeprosess og Lean-metodikk har det skjedd mye, og vi understreker at dette ikke er fremtiden, men dagens forhold.

Ant. Sider ca. 230 (Mars 2021)
Stipulert pris: Kr. 590,-

(Kan forhåndsbestilles for levring til lærere i slutten av mai 2021. Gå til bestillingssiden.)

Minnepinne

Byggesaken leverer en minnepinne med tilgang til programvare o.l. og som er gratis å bruke for studenter i studietiden. Kapasitet: 16 MB.

Spesielt nevnes at programvaren for fagområdet geomatikk og kalkulasjon med byggebeskrivelser står sentralt her.

Pris: Kr. 120,- / 170,-  hhv. sammen med/ eller uten bøker.

Finner du ikke fasit?

 

På bakgrunn av tidligere oppfordringer fra faglærere gir vi ikke ut løsningsforslag på oppgavene i våre bøker. Årsaken er at mange oppgaver er obligatoriske og skal innleveres for kontroll. Ta eventuelt kontakt med din faglærer hvis du står helt fast.

 

I skolesammenheng bør du samarbeide fysisk eller digitalt med andre studenter, slik at dere kan utfylle hverandre med hjelp og oppgaveløsninger.